PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA SK KUALA KEDAH DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SEGALA TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:

  1. Membimbing pelajar-pelajar supaya menjadi insan berilmu.

  2. Menanamkan sikap kekitaan, penyayang dan bekerjasama.

  3. Mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum yang cemerlang.  

  4. Melayan dan bekerjasama dengan Ibu bapa dan tetamu dengan penuh kemesraan dan kesopanan.

  5. Memastikan keadaan fizikal dan suasana sentiasa kondusif.